Đối tác

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

VNPT có nhiệm vụ kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước, bao gồm trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác trong các ngành, nghề lĩnh vực như:

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)

Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3.5775104 * Fax: (84-4) 3.7741093

Email: vanphong@vnpt.com.vn * Website: http://www.vnpt.vn

Ngày 9/1/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 06/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ – Tập đoàn Bưu chính Viễn thông. Tập đoàn được hình thành trên cơ sở tổ chức lại cơ quan Tổng công ty Bưu chính – Viễn thông (Văn phòng và các bộ phận giúp việc), Công ty Viễn thông liên tỉnh, Công ty Viễn thông quốc tế và một bộ phận của Công ty Tài chính Bưu điện.

Ngày 24/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 955/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty mẹ- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước.

VNPT có nhiệm vụ kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước, bao gồm trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác trong các ngành, nghề lĩnh vực như: dịch vụ viễn thông đường trục; dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin; dịch vụ truyền thông; khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông và công nghệ thông tin; sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng; dịch vụ quảng cáo; kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng và các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.
Ngày 16/11/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg về việc chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt đầu từ ngày 01/01/2013.

QA (Nguồn: http://www.chinhphu.vn/)