Thiết bị máy móc

Máy cắt khí COMPACTCUT 2600-DD

Vừa qua Công ty Cơ khí chính xác Thăng Long đã đầu tư và đưa vào sử dụng hiệu quả máy cắt khí Gas-Oxy COMPACTCUT 2600-DD, cho sản phẩm đầu ra có chất lượng cao.

Đặc điểm chính của máy cắt như sau:

  1. Quá trình cắt tự động, được lập trình và điểu khiển từ “Bộ điều khiển MicroEDGE”.
  2. Thay đổi tốc độ cắt vô cấp bằng biến tần.
  3. Kết cấu khung thép tạo sự cứng và vững khi dịch chuyển
  4. Hệ thống phân phối khí van điện từ trung tâm, điều khiển đóng ngắt khí Gas và Oxy theo chế độ cắt