Thiết bị máy móc

HYPER TURBO – X612

Đem lại dễ dàng trong vận hành và khả năng kết nối vượt trội đến bàn máy cho quá trinh cắt những phôi lhacs nhau trên khối có kích thước nhỏ. Năng suất vượt trội có được nhờ vào động cơ dài trên tất cả hệ trục và một loạt chức năng khác nhau.

Xem xét cắt giảm không giới hạn có được là nhờ có một loạt chức năng tự động khác nhau như là tự động thay đổi đèn chiếu. Tiếp nữa dòng sản phẩm SUPER TURBO-X truyền thống là khả năng làm việc hiệu quả và sự đơn giản vận hành vượt trội.

Chi tiết

Dòng máy HYPER TURBO-X 612
Tỷ lệ công suất đầu ra liên tục 1.5 kW, 1.8 kW, 2.5 kW, 4.0 kW
Kích thước cắt lớn nhất 2000 × 4000 mm (78.74″ × 157.48″)
Độ dày cắt lớn nhất 12 mm (1.5 kW), 16 mm (1.8 kW), 22mm (2.5 kW), 25 mm (4.0 kW) 0.5″(1.5kW) / 0.63″(1.8kW) / 0.87″(2.5kW) / 1.0″ (4.0kW)
Hành trình ( X / Y / Z ) 4220 / 2690 / 210 mm (166.14″ / 105.91″ / 8.29″)
Đọ chính xác vị trí ( Trục X-,Y) ±0.01 / 500 mm (±0.0004″ / 19.7″)
Độ chính xác vị trí ( Trục Z-) ±0.01 / 100 mm (±0.0004 / 3.94″)
Diện tích lắp đặt yêu cầu 9200 × 3600 mm (362.20″ × 141.73″)