Tin chuyên ngành, Tin tức - Sự kiện

Gần 4,9 nghìn doanh nghiệp quay lại hoạt động trong tháng 1-2016

NDĐT – Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1-2016, cả nước có 4.872 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 69,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng cục Thống kê cho biết, đây là tháng đầu năm có số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động nhiều nhất trong một số năm gần đây (tháng 1-2014 có 2375 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; tháng 1-2015 có 2.872 doanh nghiệp).

Cũng trong tháng 1-2016, cả nước có 8.320 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 59,3 nghìn tỷ đồng, tăng 21,2% về số doanh nghiệp và tăng 87% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,1 tỷ đồng, tăng 54,3%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 124 nghìn người, tăng 19,8%.

cơ khí chính xác thăng long

Trong khi đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh trong tháng 1-2016 là 1.338 doanh nghiệp, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 93,8%).

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp trong tháng 1-2016 gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động là 12.456 doanh nghiệp, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn, có 1.805 công ty TNHH 1 thành viên (chiếm 34,8%); 1.860 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 35,9%); 609 công ty cổ phần (chiếm 11,8%) và 907 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,5%).

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 2.953 công ty TNHH 1 thành viên (chiếm 40,5%); 2.253 công ty TNHH 2 thành viên (chiếm 31%); 964 công ty cổ phần (chiếm 13,3%) và 1.105 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 15,2%).

Nguồn Thái An