Sơ đồ hệ thống tổ chức công ty

Với đội ngũ nhân lực có đầy đủ phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn cao, bộ máy nhân sự của Công ty CP Cơ khí Chính xác Thăng Long được tổ chức một cách khoa học, phát huy tối đa năng lực điều hành, tổ chức sản xuất trong mọi thời điểm, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị.