Từ khóa

Truyện tiếu lâm


Có cu mà không dê

Cô nọ đến chủng viện ở Long Xuyên, gõ cửa nhà dòng.
Cửa nhỏ bằng bàn tay mở ra, một cha trực dòng hỏi :

- Thưa cô, cô tìm ai?

Cô kia đáp:

- Thưa cha, cha cho con gặp cha Quan có chút việc.

Cha không chắc là cha nào nên hỏi lại cô ta:

- Thưa cô, ở đây có 3 cha: cha Hoan, cha Quang và cha Quan. Cô muốn gặp cha nào?

Cô nhăn mặt, gãi đầu tìm cách giải thích, cô nói :

- Thưa cha, con muốn gặp cha Quan .... Cha Quan có cu (Q) mà hổng có dê (G) đó cha!

QA (st)