Từ khóa

Tin chuyên ngành


Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí;

Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện, Đại diện các tổ chức đoàn thể trong Viện, đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Viện.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh http://www.narime.gov.vn/

Đồng chí Vũ Xuân Chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 14268/QĐ-BCT ký ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Khoa, Giám đốc Trung tâm Máy Động lực, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng chí Nguyễn Chỉ Sáng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Văn Khoa;

Đồng chí Vũ Văn Khoa đã phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và hứa sẽ toàn tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đồng chí Vũ Văn Khoa cũng cảm ơn tập thể lãnh đạo Viện và toàn thể viên chức, người lao động trong Viện đã tín nhiệm, giúp đỡ đồng chí trong 20 năm qua, kể từ khi đồng chí ra trường, về công tác tại Viện đến nay…

Nguồn http://narime.gov.vn

 

Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí

Ngày 28 tháng 12 năm 2015, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí;

Tham dự hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Công Thương, Đảng ủy và Lãnh đạo Viện, Đại diện các tổ chức đoàn thể trong Viện, đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng thuộc Viện.

Đồng chí Vũ Xuân Chính, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 14268/QĐ-BCT ký ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Khoa, Giám đốc Trung tâm Máy Động lực, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đồng chí Nguyễn Chỉ Sáng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Văn Khoa;

Đồng chí Vũ Văn Khoa đã phát biểu cảm ơn Lãnh đạo Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và hứa sẽ toàn tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Đồng chí Vũ Văn Khoa cũng cảm ơn tập thể lãnh đạo Viện và toàn thể viên chức, người lao động trong Viện đã tín nhiệm, giúp đỡ đồng chí trong 20 năm qua, kể từ khi đồng chí ra trường, về công tác tại Viện đến nay…