Từ khóa

Tin Công nghệ - Kỹ thuật


Đặc điểm hàn TIG với thép không gỉ

Công nghệ hàn TIG rất thích hợp để hàn các loại thép không gỉ, do thành phần hóa học của kim loại hầu như không thay đổi khi được đưa vào mối hàn. Khi không có chất trợ dung hàn và khí hoạt tính, các phản ứng khí hoạt tính - kim loại và xỉ - kim loại trong hồ quang sẽ không xảy ra do đó mối hàn sẽ không chứa tạp chất phi kim.

Các nguyên tố hợp kim hóa từ kim loại điền đầy sẽ chuyển toàn bộ qua hồ quang đến kim loại hàn. Điều này sẽ không thể xảy ra khi hàn với các phương pháp hàn khác. Chất lượng mối hàn thép không gỉ phụ thuộc chặt chẽ vào thành phần hóa học. Hàn TIG hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu này.

cơ khí chính xác
Hàn Tig với thép không gỉ

Hàn TIG được sử dụng cho hàn các mối có chiều dày không quá 6.4mm, có thể sử dụng cho mọi vị trí hàn. Để mồi hồ quang cần tránh hiện tượng nhấp điện cực, nên sử dụng mồi hồ quang tần số cao. Điện cực thường là loại chứa 2%Th do độ dẫn điện tốt và tính ổn định hồ quang cao.

Cần lưu ý, khi hàn đầu điện cực không nên để tiếp xúc với vũng chảy.

Để thiết lập thông số cơ sở khi hàn TIG với thép không gỉ các bạn có thể tra bằng phần mềm do Weldcom cung cấp tại:

http://www.congnghehan.vn/thiet-lap-thong-so-han-tig

Nguồn http://www.weldcom.vn/