Từ khóa

Dự án
 1. Dự án cột tự đứng H = 36m, 42m, 60m, 48m xuất khẩu đi Peru.

 2. Dự án cột tự đứng H = 30m, 60m, 48m xuất khẩu đi Cameroon.

 3. Dự án cột tự đứng H = 30m, 36m, 42m, 48m  xuất khẩu đi Burundi.

 4. Dự án cột tự đứng H = 75m tại đảo Cô Tô, Quảng Ninh.

 5. Dự án cột tự đứng H = 80m tại tỉnh Quảng Bình.

 6. Dự án cột tự đứng truyền hình H = 45m tại tỉnh Hải Dương.

 7. Dự án cột Ăng-ten Viba biển đảo.

 8. Dự án giá đỡ giàn pin, trụ đỡ thiết bị Nhà Giàn DK1- đảo Trường Sa.

 9. Dự án cột tự đứng H = 80m tại tỉnh Thanh Hóa.

 10. Dự án cột tự đứng H = 80m tại tỉnh Đắc Nông.

 11. Dự án cột tự đứng H = 34.8m tại Đài Phát thanh- Truyền hình, huyện Thanh Oai, Hà Nội.